Druki do pobrania

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

OŚWIADCZENIE o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY o zgodności wykonania całego obiektu budowlanego /robót budowlanych / z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, z przepisami w tym techniczno – budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

OŚWIADCZENIE inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów

ZAWIADOMIENIE o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy/robót budowlanych

GAZ zawiadomienie o zakończeniu budowy inst. gazowej w budynku 2018 

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu budowy 2018 

WNIOSEK o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego 2018